235 - 237 Đồng Đen, Phường 11, Quận Tân Bình

Hotline: 0963.733.478

Thực Đơn Hôm Nay
PHỞ GÀ
45,000 đ
PHỞ NẠM
40,000 đ
PHỞ GÂN
40,000 đ
PHỞ TÁI
40,000 đ